A Trimentor Team Kft. az adótanácsadási szolgáltatások széles skáláját kínálja ügyfeleinek. Több terület ismeretanyagát és tapasztalatát, valamint üzleti ismereteink  hozzásegíti ügyfeleinket a sikerhez.

Kérjük vegye figyelmbe: az adótanácsadó egyik legnagyobb előnye, hogy független. Ő azért jött, hogy segítsen, tehát bármikor megmondhatja, ha valami rosszul működik a cégnél, ha a vezető valamit nem jól csinál. Megmondja, ha egy beszámolóval, egy másik ügyféllel, egy kimutatással nem stimmel valami, javaslatot tesz az ügy megoldására.

Számunkra fontos, hogy az ügyfeleink a lehető legkevesebb adót fizessék meg ezért személyre szabottan a vállalkozás sajátosságait is figyelembe véve alakítjuk ki az adózási feltételeket. Tapasztalt tanácsadói csapatunk hatékonyan és célirányosan komplex problémákkal foglalkozik, így időt és költséget spórolva az esetleges adókockázatok megelőzése érdekében.

Társaságunk a vállalkozások, egyéb szervezetek, magánszemélyek adóival, adójellegű kötelezettségeivel, költségvetési támogatásával kapcsolatos, rendszeresen ismétlődő vagy eseti feladatokra és ügyletekre vonatkozó tanácsadói, ellenőrzési munkát végez.

Értelmezzük a kapott megbízást, azonosítjuk a megbízással összefüggő releváns tényállást, az ezek alapján adódó adókötelezettségeket, és ezek hatásáról és következményeiről megbízónknak tájékoztatást adunk.

Részt veszünk a vállalkozás adókötelezettségeinek teljesítésében, a bevallások elkészítésében, az ehhez kapcsolódó számviteli feltételrendszer kialakításában, működtetésében, elemzzük, hasznosítjuk az abból nyert információkat.

Megbízónk felhatalmazása alapján a rendszeresen ismétlődő feladatokhoz és ügyletekhez kapcsolódó adókötelezettségek és jogok érvényesítésében, ellenőrzésében közreműködünk. Az adóhatóságok előtti eljárásokban képviseletet látunk el.

Az adótanácsadói tevékenységek, szolgáltatások közé tartozik minden tevékenység, szolgáltatás, amelyet az adótanácsadó a rá vonatkozó jogszabályok alapján elláthat, így különösen:

 • a költségvetési kapcsolatokhoz tartozó bevallások készítése és ellenőrzése
 • a bevallásokhoz kapcsolódó számviteli feltételrendszer ellenőrzése
 • a vállalkozások, egyéb jogi és nem jogi személyek alakulásával, átalakulásával, működésével, megszűnésével kapcsolatos adótanácsadás
 • a vállalkozás egészére vagy egyes részterületére, ügyleteire irányuló ellenőrzési, adótervezési feladatok végzése
 • a pénzügyi szervezeti egységek munkájának megtervezése, megszervezése, irányítása és ellenőrzése
 • megbízás alapján költségvetési kapcsolatokat érintő adóigazgatási eljárásban való képviselet ellátása
 • adótanácsadói vélemények készítése, ellenjegyzése
 • feltételes adómegállapítási kérelmek készítése, ellenőrzése belföldi ügyletek vonatkozásában
 • szokásos piaci ár nyilvántartás készítése ellenjegyzése belföldi ügyletek vonatkozásában
 • felügyeleti intézkedési kérelem készítése, ellenőrzése belföldi ügyletek vonatkozásában
Eseti tanácsadás
 • TAO, ÁFA, SZJA, HIPA, környezetvédelmi termékdíj, stb. kérdések megválaszolása
 • Adókedvezményekkel és támogatásokkal kapcsolatos tanácsadás
 • Adótanácsadás jogorvoslati eljárások során
 • Adótervezés
 • Támogatás adóellenőrzés során
 • Adóhatóság előtti képviselet
Folyamatos tanácsadás (compliance)
 • Folyamatos adótanácsadás pénzforgalmi adó, SZJA és ÁFA kapcsán
 • ÁFA regisztráció lebonyolítása
 • Adóbevallások előkészítése
 • Adóbevallás felügyelete
Adóátvilágítás

azaz a cég pontos adóügyeinek feltárása (várható adóhatósági vizsgálat előtt). De ugyanennyire hasznos lehet cégvásárlás előtti adóátvilágítás abból a célból, hogy a befektető tudomására jussanak mindazon adatok, kockázati tényezők, tényleges előnyök, mely alapján döntést tud hozni. Vállajuk:

 • A mindenre kiterjedő adóátvilágítást, (ezáltal elkerülhető az adóbírság, kisebb mértékre, ha nem nullára vihető le a fizetendő pótlék)
 • Év végi, törtévi, bevallást megelőző adóvizsgálatát,
 • Meghatározott részterület vagy folyamat szerinti átvilágítását
 • Meghatározott adónem szerinti átvilágítást, (Rávilágíthat kedvezőbb adózási megoldásokra, jelentősen redukálva ezzel a költségeket)
 • Az önellenőrzések elkészítését, az ezzel kapcsolatos teendők elvégzését.

Elérhetőségek

Cím: 3300 Eger, Koszorú utca 7.

Telefon: (+36) 30 483 1292

Email: info@trimentorteam.hu

Kövessen minket